Vi har medio november 2005 desværre været nødt til at opsige vores næsten 30-årige medlemskab af Dansk Kennel Klub (DKK), udelukkende af den grund,
at DKK har indført kvoteordning for, hvor mange hvalpe en (han)hund må blive far til i hele sin levetid (matadoravl). Denne kvote politik vil fuldstændig
ødelægge vores mangeårige lille opdræt af dejlige, sunde og harmoniske familiehunde. Begrundelsen for kvoteordningen kan du læse
her: "Lederen i HUNDEN august 2005".

Kvoteordningen ville have sin fulde berettigelse, hvis mange - eller alle - af forældredyrets registrerede hvalpe efterfølgende indgik i avlen igen, men DKK
ønsker ikke at tage hensyn til, at de hvalpe der stueopdrættes for at skulle være dejlige familiemedlemmer, som regel aldrig kommer i avl igen - og derved
kan deres forældre aldrig blive avlsmatadorer!!
Dette gjorde vi opmærksom på i et indlæg sendt til DKK´s medlemsblad HUNDEN den 12. august 2005. Dette blev bragt i oktober nummeret 2005.
Læs vores indlæg og DKK´s svar her: "Er matematik og gener to forenelige størrelser?"

FOR AT EN HUND KAN BLIVE AVLSMATADOR, ER DET EN FORUDSÆTNING, AT HUNDENS AFKOM INDGÅR I AVLEN IGEN - SKER DETTE IKKE,
KAN EN HUND SELVSAGT ALDRIG BLIVE AVLSMATADOR.
Som reglen er nu, må en hund (i hele sin levetid) få det antal hvalpe der svarer til 25% af racens registrerede hvalpe på årsbasis- og alle
disse må også indgå i avlen igen.
Hvis DKK ville imødekomme, at vi der opdrætter familiehunde, og ikke kun avlshunde, også fremadrettet skulle have mulighed for at opdrætte,
var det blot at omformulere reglen og sige, at max. 25% af et individs afkom må indgå i avlen igen. På den måde kunne vi bibeholde vores
medlemskab og fortsætte med opdræt af familiehunde i DKK, og DKK havde avlsmæssigt opnået det de ønsker i forhold til avlsmatadorer.

Formålet med vores lille opdræt har altid været at opdrætte sunde, kærlige og harmoniske familiehunde.
Kvoteordningen vil for vores vedkommende betyde, at vores dejlige sunde drenge i skrivende stund (nov. 2005) højst må få 32 hvalpe i hele deres levetid.
I skrivende stund har Marco overskredet denne kvote, da han også har haft den fornøjelse at blive far til nogle kuld i andre kenneler.
Vi ville også få svært ved at finde andre hanhunde, hvor ejerne ville sælge en parring i dag. De vil derved selv miste det antal hvalpe der kommer ud af en
evt. parring i deres egen kvote.
Endelig kunne vi købe nye hanhunde hver gang kvoten for de andre er brugt op - men hvor skulle vi gøre af dem? Vores hunde er familiehunde - ikke bare
avlshunde man kasserer når de er "brugt op".
Drengene skal standses i avlen - selv om deres hvalpe ikke skal bruges i avlen - det giver ingen mening - med mindre DKK har en skjult dagsorden.

Essensen af alt dette ville være, at vi måtte stoppe vores lille opdræt om ganske få år. Det ønsker vi ikke. Vores opdræt og hundene har en
altoverskyggende plads i vore hjerter. Livet med hundene og de skønne hvalpe kan vi slet ikke undvære.
Derfor har vi truffet beslutningen om at stå udenfor DKK, som vi ellers har været en del af i flere årtier. Desværre er det den eneste mulighed vi har for at
videreføre vores lille opdræt som hidtil.
Naturligvis vil vi ikke fremover slække på de krav om sunde dyrlægekontrollerede forældredyr som vi altid har efterlevet jf. DKK´s avlsrestriktioner,
ligesom indavl aldrig har fundet, eller vil finde sted hos os. Vi vil, som vi altid har gjort, sætte sundhed og temperament højst i vores opdræt.

Vore hvalpe har gennem mange år været bestilt før fødslen. Mange henvender sig på anbefaling fra de der har købt hos os tidligere. Flere og flere familier
ønsker at have to hunde, og bestiller igen. En del finder os via vores hjemmeside - og endelig oplever vi også, at de børn der kom sammen med forældrene
for mange år siden og købte hvalp, nu er blevet voksne, og kommer for selv at få en lille amerikaner som familiemedlem. Det varmer vores hjerter, og fortæller
os tillige, at det vi satser på er det rigtige, når man vil have en sund, kærlig og tillidsfuld familiehund.

Mange betragter - som vi også altid tidligere har betragtet - medlemskabet af DKK som et kvalitetsstempel, og det var bestemt med blandede følelser, at
vi meldte os ud. Ville de familier der ønsker en dejlig familiehund nu ikke turde købe hos os længere? Vi gjorde os mange tanker, men var vi blevet i DKK,
ja så måtte vi under alle omstændigheder stoppe, når vores drenge havde opdrugt deres kvoter. Heldigvis har det vist sig, at vi ikke havde grund til
bekymring - vi har stadig venteliste på vores dejlig hvalpe - og vi kan fortsætte vores lille familie/hobby opdræt, selv om vi var nødt til at vælge DKK fra.

I forbindelse med vores udmeldelse af DKK, traf vi den beslutning at lave en referenceliste, hvor de der kender os allerbedst som opdrættere - vore
hvalpekøbere - kunne fortælle om deres oplevelse omkring køb af hvalp/hvalpe hos os.

Alle har meldt tilbage, at det betyder meget for dem, at deres lille nye familiemedlem kommer fra et kærligt og trygt hjem, og har sunde og kærlige
(hunde)forældre - og mange siger, at DKK-stambogen ikke har nogen betydning. Det de vil have er en god familiehund.
Dette har bekræftet os i troen på, at vores måde at opdrætte på, stadig er vejen frem for opdræt af hvalpe, der skal være sunde, kærlige
familiehunde - ikke avlshunde.
I kan læse de mange dejlige hilsener fra vores hvalpekøbere her: "Hilsener fra familier der har købt hvalp hos os".

Vi vil, for at kompensere for den manglende DKK-stambog, udfærdige en udførlig stambog, der går lige så mange led tilbage som en DKK-stambog.
Hvor vi tidligere skrev under på tro og love omkring anerne overfor DKK, gør vi det nu direkte på stambogen, der lamineres og følger med hvalpen. Det aut.
chipnummer (Dansk Hunderegister) er ligeledes lamineret med i bogen. Se vores flotte stambog her.
Chipmærkning, sundhedsattest udfærdiget af vores dyrlæge samt registrering i Dansk Hunderegister vil vi - som vi altid har gjort - sørge for, og alt dette
er naturligvis med i prisen. Desuden udfærdiges købsaftale med den tryghed det giver for både køber og sælger.

Alle skal være opmærksomme på, at såfremt de ønsker at købe en hvalp her, og samtidig har et ønske om at udstille i DKK, kan dette
ikke lade sig gøre.
For at udstille i DKK
skal hunden have en DKK-stambog. Til gengæld skriver DKK på deres hjemmeside under punktet AKTIVITETER:

DKK har spændende kursustilbud til alle hunde - store og små, med og uden DKK-stamtavle - der har til formål at:

· Styrke forholdet mellem hund og ejer
· Lære hunden at omgås andre hunde og mennesker
· Indlære praktiske og anvendelige øvelser der kan forebygge problemer i hverdagen
· Give ejeren grundlæggende indsigt i hundens adfærd
· Lære ejeren at blive en god leder og at få god kontakt med hunden .

Efterskrift:

Knap 2 år efter, at vi meldte os ud af DKK, har mange andre opdrættere og specialklubber endelig indset, at vi havde ret med hensyn til konsekvensen
vedr. avlsforbuddene.
Der er i september 2007 startet en underskriftindsamling imod DKK´s tiltag. Jeg kontaktede iniativtageren Helle Dan Pålsson for at fortælle hvordan vi havde
tacklet situationen, og her er hendes svar:

Hej Irene.

Jeg synes, at det er en utrolig sørgelig historie, du fortæller - og lige præcist det, jeg gerne vil undgå, så derfor denne aktion.

Jeg var ligeså oprørt over DKK´s restriktive adfærd, som du var - da det kom frem for 1½ år siden, desværre tror jeg, at vi var mange som samtidig ikke
rigtigt troede på, at DKK virkelig ville føre det ud i livet, men det var lige præcist det, de ville.

Set i bagklogskabens lys, skulle vi naturligvis være gået sammen og have stoppet dette vanvid dengang!

Men ...det gør vi så nu - desværre forsent for nogle! Det kan jeg kun beklage.

Nu må vi ihvertfald forhindre, at dette sker for andre og jeg skal love dig, at jeg kommer til at bekæmpe dette vanvid resten af mine dage!
Nu har vi set de første resultater af DKK´s misforståede idealistiske avlspolitik og mange special klubber har fået øjnene op for de store svagheder
som restriktionen indebære.

Mange hilsner

Helle Dan Pålsson
Initiativtager
www.dan-l.dk (Læs under punktet news 2008/februar) og se resultatet af protesten HER

-o-o-o-o-

Vi har erkendt, at vi aldrig kommer tilbage til DKK, selv om Helle Dan´s tiltag kan gøre, at DKK kommer til fornuft. Vi har i 2006 beholdt vores to dejlige piger,
Thilde og Tenna, og da de er født efter vi meldte os ud, har de ikke DKK stambog.
På DKK´s hjemmeside kan man se, at der i 2004 blev registreret 186 Amerikanske Cockere.
I 2011 var tallet nede på 62 hvalpe, en trediedel af registreringerne i 2004. Fortsætter den udvikling bliver en Amerikansk Cocker Spaniel med DKK stambog
en saga om ganske få år, idet det lave registreringstal er selvforstærkende. Med 62 registreringer betyder det, at hver Amerikansk Cocker max må
få 15,5 hvalpe (25% af årsregistreringen) i hele sin levetid - eller omregnet to måske tre kuld.

I 2011 har DKK i sit medlemsblad bragt flere artikler og ledere, hvoraf det i indholdet fremgår, at de ikke kan forstå, hvorfor registreringstallet generelt
for alle racer er stærkt faldende !!


2012:

7 år efter, at DKK indførte de stramme regler vedr. matadoravl, har de måtte erkende, at registrereingtallet for hvalpe er faldet drastisk, og de har erkendt,
at deres politik var forkert.

I DKK´s blad HUNDENs aprilnummer 2012, lyder teksten nu:

"I antalsmæssigt små racer (racer med under 100 registrerede hvalpe årligt) ser man mere på indavl end på matadoravlsgrænser. Ikke fordi det ikke er
vigtigt at undgå matadoravl i små racer - men fordi det er urealistisk at kræve, at ingen hanhund må blive far til mere end fem hvalpe i en race, der f.eks.
registreres 20 hvalpe af om året. I de små racer anbefaler man i stedet at holde sig under grænsen på 6,25% i indavl, hvilket svarer til en parring mellem
fætter og kusine".

I mit stille sind kan jeg ikke lade være med at tænke, at havde DKK blot været lydhøre overfor mine (og andre opdrætteres) indsigelser, der gik på netop
den erkendelse DKK nu er kommet frem til, så var både vi og sikkert mange andre forblevet i DKK.

...........................................................................................................................................................................................................................................