Opnåelse af resultat i forbindelse med protest over nedlæggelse af avlsforbud


Så er der opnået et resultat! Dansk Kennel Klub har vedkendt sig, at de har overtrådt lovene
omkring høringspligten i forbindelse med nedlæggelse af avlsforbud affødt af
avlsmatadorgrænsen.

På møde d. 21. maj 2008 – mellem Spaniel Klubben ( Kaj Madsen - Kim Jensen - Vibeke Zeuthen -
Helle Dan Pålsson) og DKK´s forretningsudvalg – (Jørgen Hindse Madsen – Henrik Johansen –
Erling Olsen samt direktør Jens Glavind) stod det klart at DKK har overtrådt høringspligten.

Vores krav til DKK var;

at DKK ikke kunne nedlægge avlsforbud på NOGEN hund affødt af matadoravlsgrænsen -

UDEN at inddrage Spaniel Klubben – dette er blevet opfyldt.

DKK har på baggrund af Prof.Dr.Jur Erik Werlauffs responsum vedkendt sig overtrædelsen af
vedtægterne og har ændret procedure omkring udstedelse af avlsforbud.

For fremtiden vil Spaniel Klubben - forud for en evt. nedlæggelse af avlsforbud - blive hørt.

Altså gjort opmærksom på i brev, at en given hund nu er forældre til det antal hvalpe som DKK
tillader ifølge matadoravlsgrænsen. ( da reglen er en ”tommelfingerregel” vil der altid forekomme
en overskridelse af antallet på typisk 30-50% ( DKK´s egne ord)) eller overskrider indavlsgraden.

Dette giver i praksis Spaniel Klubben mulighed for at gøre brug af dens sagkundskab og kan gøre
indsigelser mod nedlæggelse af avlsforbud.

Disse indsigelser har DKK lovet at efterleve. I modsat fald – kan yderligere dialog optages.

Spaniel Klubben kan også erklærer sig enig i nedlæggelse af avlsforbuddet – som så bliver
eksekveret af DKK.

Spørgsmålet om DKK ´s love har forrang for Spaniel Klubbens er desværre stadig uafklaret, men
der arbejdes videre på det.

DKK ønskede ikke – trods adspurgt – at gøre et referat fra mødet.Helle Dan Pålsson

Ovenstående er fra Spanielklubbens hjemmeside.