PRA betyder fremadskridende nethindesvind og er en arvelig sygdom i øjets nethinde. Ved hundens tidlige liv fungerer nethinden normalt, men begynder
senere at svinde hen (atrofiere).
Sygdommen optræder hos et stort antal racer, og alderen for sygdommens start er forskellig fra race til race og kan også variere indenfor den enkelte race.
Sygdommen starter med "natteblindhed", hvor hunden ser dårligt i tusmørke og kan vægre sig ved at gå fra et oplyst rum til mørkere omgivelser, f.eks. ved
aftenens luftetur. Gradvis tabes også synet om dagen, og hunden ender med at blive blind. Det varierer fra hund til hund, hvornår den totale blindhed
indtræffer.
I de mere fremskredne stadier ses hos nogle racer ofte grå stær (cataract) som en følgesygdom. Denne form for grå stær må ikke forveksles med arvelig
cataract, der også findes hos mange racer.
Sygdommen er arvelig, d.v.s. at hvalpen har arvet sygdommen fra begge sine forældre. I alle racer, hvor arvegangen er klarlagt, er der tale om en simpel
recessiv (vigende) arvegang.
Derfor behøver ingen af forældrene selv at have nogen tegn på sygdommen, men kan give hvalpe med PRA. (Det er derfor ikke
muligt at give en garanti der siger, at når begge forældredyr er øjenlyst, så kan hvalpene ikke få sygdommen. At påstå dette, er absolut vildledende).

Cataract (grå stær) er en af de arvelige øjensygdomme, der optræder i mange racer, og hvor en bekæmpelse er sat i gang i et samarbejde mellem Dansk
Kennel Klub, specialklubber, opdrættere og Den Danske Dyrlægeforenings panel af øjendyrlæger.
Cataract er det græske navn for en uklarhed i øjets linse. Linsen er placeret lige bag pupillen og regnbuehinden, og en normal linse er glasklar og
gennemskinnelig. Linsen hjælper med at bryde lysets stråler og dermed danne et skarpt billede. Ved cataract findes en mindre eller større uklarhed i linsen,
som forhindrer lysets adgang i mindre eller større omfang. Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og det er netop placeringen, der kan være
afgørende for, om det pågældende tilfælde bedømmes som en arvelig cataract. Cataract kan optræde i det ene øje, men ses oftest i begge øjne, og
udviklingen af cataracten varierer ofte meget.
I nogle tilfælde er der kun tale om ganske små uklarheder i linsen. De kan være stationære, eller de udvikler sig kun meget langsomt og når aldrig et sådant
omfang, at hunden har synsbesvær. I andre tilfælde modnes en cataract meget hurtigt, og linsen bliver totalt uklar og mælkehvid. Det medfører at hunden
bliver blind på det ene eller begge øjne. Cataract kan hos nogle racer optræde som en sekundær øjensygdom, opstået som følge af, at den primære sygdom
er Progressiv Retina Atrofi (PRA). Cataract forårsager ingen smerte.
Der findes mange årsager til cataract. Kraftig vold mod øjet, stofskifteforstyrrelser, sukkersyge, infektioner, forgiftninger, radioaktiv stråling og andre
sygdomme i øjet (PRA og betændelse i regnbuehinden). En hyppig årsag til cataract er en medfødt arvelig fejl.
Cataract kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet. I enkelte tilfælde er den arvelig cataract medfødt, men optræder hyppigst i de første år af
hundens liv. Hos ældre hunde kan ses den såkaldte senile cataract. I nogle tilfælde kan en cataract være forårsaget af PRA. Hos alle ældre hunde ses en
gråblå uklarhed af linsen, en såkaldt senil sclerose, der ofte forveksles med cataract. Der er her tale om en normal fysiologisk udvikling, der ikke forårsager
synsbesvær hos hunden.
Arvegangen er kendt hos flere racer (bl.a. Amerikansk Cocker Spaniel), hvor der er tale om en simpel recessiv (vigende) nedarvning.
Derfor behøver ingen af
forældrene selv at have nogen tegn på sygdommen, men kan give hvalpe med Cataract.
(Det er derfor ikke muligt at give en garanti der siger, at når begge forældredyr er øjenlyst, så kan hvalpene ikke få sygdommen. At påstå dette, er absolut
vildledende).
En moden Cataract medfører blindhed, og kun en operation kan gengive hunden synet. Der findes ingen medicinsk behandling.

Selv om det ikke er muligt at garantere, at en hvalp ikke får en af ovennævnte sygdomme, jf. arvegangen, er det dog alligevel vigtigt at lave
øjenundersøgelserne. Det er klart, at jo flere generationer vi ser uden sygdommene, jo større er chancen for, at vi ikke støder på dem.
Derfor bliver vores hunde altid øjenlyst i henhold til DKK´s anbefalinger. (Kopi af øjenlysningsattesten følger hvalpen).
PRA og Cataract